Häsloskanningar

EIS har utvecklats i Frankrike av läkare, fysiker, matematiker och dataexperter. Idag är detta den enda metod som bara efter några minuter kan ge en total bild av funktionen hos organ och system i kroppen.
Skanningen analyserar 69 olika fysiologiska parametrar i människokroppen och används av både terapeuter och läkare. De obalanser i kroppen som svaret ger analyseras i relation till levnadsstilen. EIS ger en bild av hur kroppen mår och olika funktioner eller obalanser kan vara kopplade med flera orsaker.

Utifrån de resultat som kommer fram från skanningen gör vi en analys och ger förlag till åtgärder. Genomgång och behandlingsplan tar ca 1 timme.

CE 0459 Class IIa - Europeiskt certifikat för medicinsk användning.
Med IIa menas att inte bara legitimerad personal får använda denna.
CSA Class 8750 81 / 875001- Kanadensiskt och amerikanskt medicinskt certifikat.

Detta visar scanningen

  • Alla organ visas ingående i 3D format och här kan man hur organen mår och analys görs vid obalanser.
  • Hormoner
  • Ph – värde
  • Ämnesomsättning
  • Vitaminstatus
  • Mineralstatus
  • Kotor
  • Matsmältning
  • Lymfsystemet
  • Kärlsystem
  • Signalsubstanser
  • kolesterol
  • Vätskebalans i och utanför celle