Bicombioresonans

Så här fungerar bioresonans.

Det är inte enkelt att beskriva hur bioresonans fungerar. Information som finns är inte beskriven på ett enkelt sätt, vilket är naturligt eftersom människokroppens system och relation till elektriska och elektromagnetiska signaler är en ganska komplicerad process och inte helt utforskad.

Bioresonans handlar om kommunikation med kroppen genom elektriska signaler och elektromagnetiska signaler, vilket gör att vi kommer in på bioelektricitet och biomagnetism. Genom att sedan skicka in signaler med utvalda frekvenser så kommer kroppens celler i resonans (att växelverka) med signalerna, och kroppens organ behandlas med hjälp av sådana signaler – bioresonans – där olika organ svarar mot olika frekvenser och amplitud hos signalerna. Genom att välja frekvens av en signal som skickas till kroppen så kan man stödja ett speciellt organ och minska sjukdomsbesvär. I diskussioner används ofta bara ordet frekvens, men det är frekvensen hos en elektrisk eller elektromagnetisk signal som man menar.

Bioelektricitet skapas genom en kemisk förändring av celler som finns i muskler, nerver och hud. Mellan in- och utsidan av cellens membran kan joner röra sig. En jon är en atom eller molekyl som har ett överskott eller underskott av elektrisk laddning, och elektriska laddningar som rör sig bildar en ström. Denna förändring av laddningar mellan cellens in- och utsida ger upphov till en potentialskillnad som gör att en svag elektrisk signal flyter. Denna potential sprids vidare till närliggande celler och signaler transporteras genom muskler, hud och nervsystem. Genom att mäta svarsresponsen från cellerna från en signal som skickas till kroppen så kan man få en bild av hur kroppens organ fungerar.

Vid avläsning med E.I.S. så avläses kroppens funktion genom elektriska signaler, ofta genom hur mycket resistansen (det motstånd som den elektriska signalen möter) skiljer sig från standardvärden (ibland används uttrycket bioimpedans).

Biomagnetism kommer från att cellernas funktion kan få en förstärkande influens genom ett elektromagnetiskt fälts frekvens och amplitud. Det inducerade elektriska fältet främjar en kraftfullare jontransport och kroppen kan då få en behandling genom att cellerna arbetar på ett bättre sätt. Det gäller att finna den resonansfrekvens, och amplitud, som aktiverar en starkare jontransport hos cellerna som då arbetar bättre.

Bioresonansterapi är en behandlingsmetod som baseras på den kinesiska akupunkturläran, men praktiseras med modern västerländsk teknik. Genom att mäta det elektriska motståndet på kroppens akupunkturpunkter kan man kartlägga ämnen som en person är allergisk mot. Signalerna är mycket svaga och ofarliga. Ibland används ordet meridian för en koppling mellan akupunkturpunkter, och alla meridianer formar ett nätverk som kopplar samman alla organ och vävnader.