Allergibehandling

/allergy-1738191_1920.jpg

Allergibehandling med Bicom bioresonansterap är en behandlingsform som har använts sedan 1980-talet mot allergibesvär. Bioresonansterapi har dock använts mycket längre mot andra sjukdomar.

Idag används Bicom bioresonansterapi i ca 90 länder. Bicom används av läkare, terapeuter, tandläkare och veterinärer. Bicom finns på kliniker och sjukhus, 2012 användes bicom på 500 sjukhus i Kina. I sverige är det terapeuter som arbetar med Bicom och idag finns ca 70 kliniker runt om i Sverige.

Så här går det till 

Att hitta reaktioner
Man börjar med att fastställa ett referensvärde, ett ”normalvärde”. Värdet är bara giltigt vid detta tillfälle, eftersom det påverkas av personens dagsform. Det görs med en testpenna som är kopplad till Bicom, på en punkt på ett finger. På en mätartavla kan terapeuten avläsa värdet.

Därefter laddar man Bicom med ett ämne. Ämnet (som finns i en ampull) placeras i en bägare där Bicom kan läsa in frekvensmönstret. Bicom exponerar därefter patienten för ämnets frekvensmönster genom metallstaven som patienten håller i och det nya värdet läses av när man återigen håller testpennan mot punkten på fingret.

Genom att jämföra detta värde med referensvärdet ser terapeuten om det finns en reaktion mot ämnet eller inte. Förändrat värde betyder reaktion.

Behandlingen startar
Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) frekvensmönster som kommer från ämnet som testas eller från patienten. Bicom producerar inga egna frekvenser. De ämnen som patienten visat reaktion mot vid testningen används i behandlingen. Frekvenserna förmedlas till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Normalt används en mjuk platta utmed ryggen. Oftast förmedlas också frekvenserna från patienten till Bicom som anpassar behandlingen efter patientens reaktioner.

Själva behandlingstiden kan variera men är i genomsnitt cirka 30 minuter.

I vanliga fall behandlar man en gång i veckan.

/bild20bicom20bioresonans.jpg